Organizator zastrzega sobie prawo do zmian godzin rozpoczęcia poszczególnych bloków, jednocześnie zobowiązuje się, że w takim wypadku poinformuje o zaistniałych zmianach zgłoszone   już pary do dnia 13.06.2019 r.

 

 

UWAGA ZMIANY W PROGRAMIE :

 

START FESTIWALU -  BLOK I - 09:00

 

pow.15 C ST i LA - BLOK III g.14:00

 

pow.15 B ST i LA - BLOK IV  g.17:00

 

 Otwarcie HALI godz.08.00

 

BLOK I 

Rejestracja

08:00-08:30

Próba parkietu

08:15-08:45

Rozpoczęcie

09:00

Zakończenie

11:10

Juniorzy Młodsi (12-13) GKombinacja

 

Juniorzy Młodsi (12-13) F Kombinacja

 

Juniorzy Młodsi (12-13) E Kombinacja

 

Juniorzy Starsi (14-15) E Kombinacja

 

 

 

BLOK II 

Rejestracja

10:00 – 11:00

Rozgrzewka (Foyer)

10:45 – 11:15

Rozpoczęcie

11:30

Zakończenie

13:00

Dzieci Młodsze (do 9) Kombinacja

 

 

Dzieci Starsze (10-11) G Kombinacja

 

Dzieci Starsze (10-11) F Kombinacja

 

Dzieci Starsze (10-11) E Kombinacja

 

Juniorzy Starsi (14-15) F Kombinacja

 

Powyżej 15 (16+) D  Standard, Latin

 

 

 BLOK III

Rejestracja

12:30 – 13:30

Rozgrzewka (Foyer)

13:00 – 13:45

Rozpoczęcie

14:00

Zakończenie

16:00

 

Dzieci Starsze (10-11) H Kombinacja

 

Powyżej 15 (16+) F  Standard, Latin

 

Powyżej 15 (16+) E  Standard, Latin

 

 Powyżej 15 (16+) C  Standard, Latin

 

Powyżej 15 (16+) Standard, Latin

 

 

BLOK IV

GALA FINAŁOWA

Rejestracja

15:30-16:30

Rozgrzewka (Foyer)

16:00 – 16:45

Rozpoczęcie

17:00

Zakończenie

19:30

Juniorzy Młodsi (12-13) D Standard, Latin

 

 Juniorzy Starsi (14-15) D Standard, Latin

 

 Juniorzy Starsi (14-15) C Standard, Latin

 

Powyżej 15 (16+) B  Standard, Latin

 

Powyżej 19 (19+) OPEN  Standard, Latin